Classic Kabelboom Company

Waar u de draad kwijt bent pakken wij hem weer op 

Reparatie

Classic Kabelboom Company kan uw beschadigde kabelboom of elektrische onderdelen repareren. Reparaties aan kabelbomen kunnen zijn het geheel of gedeeltelijk vervangen van de kabelboom isolatie, nieuwe connectors of contacten monteren of een slecht stuk draad vervangen. Bij reparatie van onderdelen moet u niet alleen denken aan dynamo's en startmotoren maar ook b.v. aan schakelaars en meters.

Bij sommige type reparaties van de kabelboom dient deze of een los onderdeel daarvan gedemonteerd te worden. Bij plaatselijke reparaties of het vervangen van connectors en contacten kan in de meeste gevallen de kabelboom in de auto blijven zitten.


Hieronder ziet u twee voorbeelden van een kabelboom reparatie.


Het eerste voorbeeld is een hoofdkabelboom achter het dashboard. De klacht was dat de meters niet werkten, geen dashboard verlichting en rook achter het dashboard als de auto op contact werd gezet. Na het verwijderen van de meters bleek dat er ooit sluiting in de bedrading heeft gezeten door losgeraakte contacten. De provisorische reparatie daarvan was het nu aan het begeven en op dit moment meer schade aan het aanrichten. De reparatie van deze storing kon aan de auto worden uitgevoerd. De kabelboom isolatie werd gedeeltelijk weggehaald en de beschadigde draden vervangen. Daarna plaatselijk nieuwe isolatie aangebracht en alle contacten vervangen. Op deze manier is er geen kans meer op kortsluiting door los trillen en is een goed contact en isolatie gewaarborgd.  


Het tweede voorbeeld is een reparatie van een kabelboom met verbrande draden door de hele kabelboom heen. Deze kabelboom kan alleen gerepareerd worden door demontage. De kabelboom wordt na demontage ontdaan van zijn isolatie om een goed overzicht te krijgen van de schade. De verbrande en eventueel beschadigde draden worden geheel vervangen en de kabelboom wordt opnieuw voorzien van isolatie. De kortsluiting is veroorzaakt door losliggende bedrading wat tussen de schakelpook en de aanslag klem zat elke keer wanneer de auto in de "P" werd gezet. Toen ze doorgesleten waren veroorzaakten ze de kortsluiting. In dit geval is reparatie goedkoper dan een complete reproductie.


Voorbeeld 1


Na demontage van de meters.


Gesmolten bedrading.


Gesmolten bedrading na slechte vroegere reparatie.De vervangen bedrading met nieuwe contacten en fittingen.


Een blij dashboard.Voorbeeld 2Verbrande draden van de binnenverlichting.


Gedemonteerde kabelboom.


Draden van linker naar rechter deur schakelaar verbrand.


Beschadigingen door de hele kabelboom.


Beschadigde kabelboom zonder isolatie.


De verbrande en de nieuwe vervangen draden in dezelfde kleur en dikte.


De nieuwe geel/groene draden op weg naar de zekeringskast.


Opnieuw geïsoleerde gerepareerde kabelboom klaar voor montage.


De oorzaak.